حضور دکتر پزشکیان در ویدئو کنفرانس خدمات نوروزی هلال احمر
حضور دکتر پزشکیان در ویدئو کنفرانس خدمات نوروزی هلال احمر ، بازدید از معاونت امداد و نجات و پایگاه امداد جاده‌ای شهید فخری زاده شهرک سرمایه‌گذاری
۱۲ فروردین ۱۴۰۲ توسط
دفتر ارتباطات مردمی دکتر پزشکیان

حضور دکتر #پزشکیان در ویدئو کنفرانس خدمات نوروزی #هلال_احمر ، بازدید از معاونت امداد و نجات و پایگاه امداد جاده‌ای ش.-هید فخری زاده شهرک سرمایه‌گذاری 

به اشتراک گذاری این پست
بایگانی