بازدید دکتر پزشکیان بهمراه آقای دکتر منادی نماینده مردم تبریز از خانه پروین اعتصامی
حضور دکتر پزشکیان بهمراه آقای دکتر منادی نماینده مردم تبریز در خانه پروین اعتصامی و بازدید از این مجموعه و بنیاد فرهنگ ، هنر و ادب آذربایجان و شنیدن صحبتهای مدیرعامل محترم بنیاد، آقای دکتر شریف‌نژاد
۱۲ فروردین ۱۴۰۲ توسط
دفتر ارتباطات مردمی دکتر پزشکیان

حضور دکتر #پزشکیان بهمراه آقای دکتر منادی نماینده مردم تبریز در خانه پروین اعتصامی و بازدید از این مجموعه و بنیاد فرهنگ ، هنر و ادب آذربایجان و شنیدن صحبتهای مدیرعامل محترم بنیاد، آقای دکتر شریف‌نژاد

 

به اشتراک گذاری این پست
برچسب ها
بایگانی