دلجویی مسعود پزشکیان از وکیل تبریزی که مورد ضرب و شتم قرار گرفت
دکتر مسعود پزشکیان از دکتر طریقت وکیل تبریزی که به دلیل نصب پوستر پزشکیان روی خودرو شخصی‌اش توسط لباس شخصی‌ها با شوکر مقابل چشمان خانوادش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود دلجویی کرد. محمد طریقت گفت: جریان محبت قلبی ما به شماست. به ما گفتند با تصویر پشت ماشین از صبح داری تبلیغات می‌کنی! گفتند بیا پایین نشون میدیم داری تبلیغات می‌کنی! آن یک دقیقه تصویر را دخترم توانست ضبط کند.
۱۲ تیر ۱۴۰۳ توسط
دفتر ارتباطات مردمی دکتر پزشکیان

 دکتر مسعود پزشکیان از دکتر طریقت وکیل تبریزی که به دلیل نصب پوستر پزشکیان روی خودرو شخصی‌اش توسط لباس شخصی‌ها با شوکر مقابل چشمان خانوادش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود دلجویی کرد. محمد طریقت گفت: جریان محبت قلبی ما به شماست. به ما گفتند با تصویر پشت ماشین از صبح داری تبلیغات می‌کنی! گفتند بیا پایین نشون میدیم داری تبلیغات می‌کنی! آن یک دقیقه تصویر را دخترم توانست ضبط کند.

به اشتراک گذاری این پست
بایگانی