حضور مسعود پزشکیان در بازار شوش تهران
مسعود پزشکیان صبح امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در بازار شوش تهران حضور یافت.
۱۲ تیر ۱۴۰۳ توسط
دفتر ارتباطات مردمی دکتر پزشکیان