همایش زنان حامی مسعود پزشکیان
همایش زنان حامی مسعود پزشکیان بعد از ظهر روز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳ در ستاد مسعود پزشکیان برگزار شد.
۲۵ خرداد ۱۴۰۳ توسط
دفتر ارتباطات مردمی دکتر پزشکیان

 همایش زنان حامی مسعود پزشکیان از نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از ظهر روز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳ در ستاد مسعود پزشکیان برگزار شد.
به اشتراک گذاری این پست
بایگانی