دکتری که برای هر عمل ۲۰ و ۳۰ میلیون می گیرد می تواند برای محرومین کار کند؟
نماینده مردم تبریز گفت کسی که می تواند در بیرون از دانشگاه علوم پزشکی دولتی برای هر عمل ۲۰ و ۳۰ میلیون می گیرد آیا می تواند برای محرومین کار کند؟
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط
دفتر ارتباطات مردمی دکتر پزشکیان

مسعود پزشکیان گفت اینکه حرف از شهدا بزنیم و در بیرون برای آدم های پولدار سرویس بدهیم درست نیست، قصد حاکمیت ارائه سرویس به محرومین است.

نماینده مردم تبریز که در صحن علنی امروز مجلس سخن می گفت تاکید کرد افراد متخصص زیادی در کشور وجود دارند ولی برای اینکه منافع برخی ها در خطر نباشد افرادی را می‌آوریم که منافعمان در خطر نیفتد. تعرفه های خدمات بهداشتی باید یکسان می شد ولی اراده ای برای این کار وجود ندارد. وزارت بهداشت باید از افرادی که می‌توانند تمام وقت در سیستم فعالیت کنند، استفاده کند چرا که افرادی که خارج از تعرفه از مردم پول می‌گیرند نمی‌توانند داخل سیستم به آنها خدمات ارائه دهند.

کسی که می تواند در بیرون از دانشگاه علوم پزشکی دولتی برای هر عمل ۲۰ و ۳۰ میلیون می گیرد آیا می تواند برای محرومین کار کند؟. این بخشی از سخنان نماینده مردم تبریز در مجلس بود.


به اشتراک گذاری این پست
برچسب ها
بایگانی